Image
Top
Menu

Computerspilslyd

Lyd og musik til computerspil

Kurset har til sigte at give kursisterne færdigheder og viden om moderne lyd og musik til computerspil og hvordan denne opgave adskiller sig fra mere almindelig lineær musik- og lydproduktion.

Alt efter kursisternes niveau vil vi udarbejde et skræddersyet forløb, som kan indeholde fx indførsel i: loops og ambience (områdespecifik lyd), interaktiv og adaptiv musik (afvikling af lyd i skiftende miljøer), spilgenre og stil (musikalske stereotyper), Audio Source vs. Audio Listener (lydens placering i rummet) og reverb zones (rumklangszoner, er områder i et spilmiljø, hvor rumklang adderes til de tørre lydeffekter generativt).

Kurset skal sætte kursisterne i stand til, på egen hånd, at forstå de dynamiske processer der finder sted i afviklingen af et computerspils lydside og hvilken betydning denne har for oplevelsen hos spilleren. Alt efter kursisternes niveau kan sigtet således også være at opkvalificere og udvide kursisternes horisont og allerede eksisterende kompetencer.

Vi vil først holde et oplæg hvor vi introducerer begreber, værktøjer og grundlæggende viden om lyd og musik til computerspil og derefter afholde en workshop, hvor vi overser og deltager i kursisternes arbejde, for følgelig at evaluere på det, på klassen.