Image
Top
Menu

Om Snacky

Sna­cky er en spe­ci­a­li­se­ret lyddesign- og musik­virk­som­hed som vare­ta­ger alle lyd- og musik­re­la­te­rede opga­ver.

Emil Gammelmark Andersson

Producer, pianist, lyddesigner, DJ, live-musiker

 

andreas

Andreas Arenholt Bindslev

Producer, guitarist, sanger, lyddesigner

 
Besøg Snacky på Google+Facebook eller Soundcloud

Vision

Det vi gerne vil, er at være garant for at musikken og lyden ikke bliver undervurderet eller underprioriteret i processen og at lyden og musikken får den opmærksomhed, som den fortjener. Som bekendt viser et bredt forskningsgrundlag at musikken og lyden er betydende for hovedparten af helhedsindtrykket i en audiovisuel sammenhæng – om den er lineær eller interaktiv.

Vi er mest interesserede i at komponere musik. Det er desuden også vores største kompetence og passion, men den anden vej rundt er det fedt at have hele ansvaret for en lyd/musik-side, så vi kan sikre at de forskellige elementer spiller sammen. Vi er altid ambitiøse i forhold til det soniske univers. Så i udgangspunktet vil vi gerne have så meget ansvar som muligt, men vi kan naturligvis også varetage mindre, løsrevede opgaver.

Services

Vi komponerer og producerer ambitiøst hver dag, både i arbejdstiden og i fritiden og har derfor et stort fokus på musik til daglig, men grænseområderne inden for lyd og musik er ret flydende, så vores musikalske kompetencer strækker sig langt ind i det lyddesignmæssige område.

Vi skræddersyer således musikken til hver opgave særskilt. Følgende områder behersker vi til fulde:

  • Film og TV: Post-produktion, speak og lydeffekter
  • Musikproduktion: Original musik, remix, mix og mastering
  • Spil og Apps: Original musik, speak, lydeffekter, adaptiv og iterativ musikafvikling
  • Lydbranding: Ldlogo, lydidentitet, jingles

Pris

Størstedelen af de produktioner vi har været involveret i, har vi været ansvarlige for både komposition af musik og lydeffekter og vi har derfor haft mulighed for at skabe en passende symbiose imellem disse til produktionen.

Vi er klar over at mange produktionsbudgetter, måske endnu ikke er gearede til at kunne betale for den allerbedste løsning, da der mange steder finder en negligering af lyd og musik sted i produktionsplanen stadigvæk. Vi ser det i denne sammenhæng således også som vores opgave at advokere for bedre lyd og større budgetter til lyd og vi må således prøve at argumentere for vigtigheden af denne prioritering.

 

Spørgsmål? Kontakt os.

Du skal være mere end velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger om ydelser, priser eller andre spørgsmål.

Kontakt os