Image
Top
Menu

Digital musikproduktion

Musik og lyd til levende billeder

Kurset har til sigte at give kursisterne færdigheder og viden om moderne lyd og musik til levende billeder overordnet, herunder kan vi komme ind på musik og lyd til film, reklamespots, radio og eventuelt computerspil.

Alt efter kursisternes niveau vil vi udarbejde et skræddersyet forløb, som kan indeholde fx indførsel i: lydens betydning for meningsdannelse i sammenhængen mellem lyd og billede – audiovisualiteten, optagelse af lyd og at sætte lyd/musik til billeder.

Kurset skal sætte kursisterne i stand til, på egen hånd, at forstå de hvordan lyden og musikken påvirker den audiovisuelle sammenhæng og hvordan dette skaber forståelsen hos den lyttende tilskuer.

Alt efter kursisternes niveau kan sigtet således også være at opkvalificere og udvide kursisternes horisont og allerede eksisterende kompetencer.

Vi vil først holde et oplæg hvor vi introducerer begreber, værktøjer og grundlæggende viden om lyd og musik til levende billeder og derefter afholde en workshop, hvor vi overser og deltager i kursisternes arbejde, for følgelig at evaluere på det, på klassen.